12 december 2023: 319 Leona bedekt Betelgeuze

Recente observaties maken het mogelijk om de informatie in de Hemelkalender 2023, p. 127-128, te actualiseren. In september konden twee “path finder” bedekkingen door Leona met groot succes waargenomen worden. Daardoor kan de baan van de planetoïde nu zeer precies bepaald worden, de centrale lijn van de bedekking is wellicht op 2 km nauwkeurig. Bovendien hebben we meer indicaties over de gestalte van Leona. De planetoïde blijkt groter te zijn dan aangenomen. Dat de planetoïde bolvormig is, was niet te verwachten. De occultatieresultaten wijzen dan ook op een elliptische vorm. We hopen dat in de volgende weken nog gedetailleerdere informatie over de vorm kunnen gewonnen worden, onder andere door het observeren van de lichtcurve en ten minste van nog één bedekking begin december. Het zou goed zijn als we zouden kunnen voorspellen in welke oriëntatie Leona voor Betelgeuze zal langstrekken. Dit en ook de precieze schijnbare diameter van Betelgeuze zijn hier op dit moment nog grote onbekenden.

Resultaten uit twee sterbedekkingen

Resultaten van twee sterbedekkingen door 319 Leona. We zien de planetoïde als een elliptische silhouette van 80 x 54 km. Op de dag van de bedekking zouden dat bij deze oriëntatie 0.06″ x 0.04″ zijn.

Het blijft moeilijk om de lichtafname van Betelgeuze tijdens de occultatie schatten. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze zeer significant, zelfs spectaculair zal zijn.

Kaart van de schaduwbaan

De middelste groene lijn is het centrale lijn van de bedekking
De paarse lijnen naast de groene lijn geven een ruwe schatting van de grenzen van de mogelijke totale bedekking, de baan van de kernschaduw van Leona
De blauwe lijnen geven de grenzen van de gedeeltelijke bedekking aan
De rode lijnen geven de onzekerheid aan in de locatie van grenzen van de gedeeltelijke bedekking
De totale duur van de gebeurtenis op de middelste lijn zal ongeveer 12 seconden zijn.