Diameter

Wanneer men spreekt van de diameter van een hemellichaam, moet men goed het onderscheid maken tussen schijnbare (angulaire) en werkelijke diameter.

De werkelijke diameter is de “echte”, ruimtelijke diameter van het hemellichaam en wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld kilometer.

De schijnbare diameter is een hoek, de hoek onder dewelke men het hemellichaam aan de hemel ziet, en wordt dus uitgedrukt in graden, boogminuten en/of boogseconden.

De schijnbare diameter hangt af van de waarde van de werkelijke diameter, maar ook van de afstand van het hemellichaam tot de waarnemer. Zo bedraagt de werkelijke diameter van Mars 6794 kilometer, maar zijn schijnbare diameter varieert (naargelang de afstand tot de Aarde) tussen 4 en 25 boogseconden.

De angulaire diameter van de Maan is vrijwel gelijk aan die van de Zon, beide een halve graad, alhoewel de werkelijke diameter van de Zon gelijk is aan 400 maal die van de Maan.

Diameter