Lorenzin

In 1987 publiceerde de Amerikaan Tom Lorenzin zijn 1000+ Amateur Astronomer’s Field Guide to Deep Sky Observing. Het werk bevat meer dan 1000 objectbeschrijvingen, een nieuwe kaart van de hemel en was twee decennia veel gebruikt door amateurastronomen. Lorenzin had vier sterrenpatronen (asterims) ontdekt en die hij TL-1 tot TL-4 noemde. In een latere elektronische versie van de Field Guide is de lijst uitgebreid tot 25 objecten, waarvan 16 asterims. Moderne atlassen nummeren deze objecten vandaag als Lor 1 tot Lor 25.