Lengte

In de sterrenkunde worden twee belangrijke coördinatenstelsels gebruikt: de equatoriale (rechte klimming en declinatie) die uitgaat van de hemelequator, en de ecliptische die uitgaat van de ecliptica. In beide stelsels wordt het lentepunt als oorsprong gebruikt.

Ecliptische lengten worden langs de ecliptica geteld, oostwaarts aan de hemel, dus in dezelfde zin als de jaarlijkse beweging van de Zon tussen de sterren, en wel van 0° tot 360°. Ecliptische breedten worden geteld vanaf het eclipticavlak, positief (van 0° tot +90°) ten noorden van de ecliptica, negatief (van 0° tot -90°) ten zuiden.