R Coronae Borealis

Wanneer R Coronae Borealis (R CrB) niet actief is, is ze onder goede omstandigheden nog net met het blote oog zichtbaar als een ster van magnitude 6. Die periodes van inactiviteit kunnen soms jaren duren. Door het ontstaan van koolstofwolken in het inwendige van de ster, kan de helderheid echter op zeer korte tijd vrij spectaculair verschillende magnitudes verzwakken. Na een periode van meestal enkele maanden keert de ster dan terug naar haar normale helderheid. In 2007 begon er echter een periode van activiteit die ongewoon lang duurde en waarbij de ster ongewoon zwak werd, wel meer dan honderdmaal zwakker dan normaal. Pas in 2018, na meer dan 10 jaar activiteit, is R CrB teruggekeerd naar haar normale helderheid, maar niets zegt dat dit zo lang zal blijven. De figuur toont een AAVSO-lichtcurve van 100 jaar visuele waarnemingen waarin de ongewone activiteit van het laatste decennium duidelijk tot uiting komt. Het geeft zeker voldoening om R CrB regelmatig met een verrekijker in het oog te houden en om zo zelf de volgende verzwakking te ontdekken.