Geocentrisch

Betrekking hebbend op het middelpunt van de Aarde. Van het Grieks = Aarde.

Geocentrische posities (van een hemellichaam, bijvoorbeeld de Maan of een planeet) zijn posities zoals “gezien” vanuit het middelpunt van de Aarde, en men kan dan spreken van een geocentrische waarnemer.

Gaat het om posities zoals gezien vanop een plaats op het aardoppervlak, dan spreekt men van topocentrische posities; van het Grieks topos = plaats.

Omdat de straal van de Aarde klein is ten opzichte van de afstanden van de planeten, verschilt de topocentrische positie van een planeet weinig van haar geocentrische positie. Voor de positie van de Maan kan het verschil echter 1° bedragen.

Men kan ook spreken van een geocentrische conjunctie, in tegenstelling tot een heliocentrische conjunctie.