Conjuncties 2021

Deze lijst bevat conjuncties van de planeten en enkele planetoïden met heldere sterren en deep-skyobjecten. In tegenstelling tot de selectie in de dagoverzichten van de Hemelkalender is deze lijst ongefilterd. Ze bevat zelfs verschijnselen die je allicht niet of moeilijk kan waarnemen. Ga met behulp van de zoek- of sorteerfunctie van de tabel op zoek naar interessante en boeiende conjuncties.

In de tabel staan conjuncties en dichtste toenaderingen op een afstand van ≤ 30 boogminuten. Bij veel van de conjuncties zijn in de tabel twee lijnen voorhanden. In een lijn staat de conjunctie in rechte klimming (positie a in de tekening), waarbij in de kolom ‘positiehoek’ aangegeven is of de ster bij conjunctie ten noorden (N) of zuiden (S) staat. De andere lijn toont de dichtste nadering (positie b in de tekening) met de positiehoek van de ster bij deze nadering. De conjunctie in rechte klimming is alleen opgegeven wanneer de afstand hierbij < 30 boogminuten bedraagt.


Bij planetoïden hebben we vaak de situatie dat de baan vrij stijl op de hemelequator staat. Tussen de ‘officiële’ conjunctie in rechte klimming (a) en de dichtste nadering (b) kan dan in tijd en afstand een behoorlijk verschil bestaan. Dat wordt in tabel in veel gevallen duidelijk.


DatumUTPlaneet / planetoïdeSter / DSOAfstandPositiehoekMagnitude planeetMagnitude sterEigennaam ster
2021-01-0213:21Prokne55 ζ CET15'31511.83.7Baten Kaitos
2021-01-0221:49Interamnia1 LUP19'S12.14.9
2021-01-096:22Hygiea63 ο2 CNC29'910.25.7
2021-01-0918:05Hygiea62 ο1 CNC13'910.25.2
2021-01-0918:21Eunomia25 CNC9'1748.76.1
2021-01-0922:26Interamnia1 LUP18'19912.14.9
2021-01-0923:36Hygiea62 ο1 CNC13'N10.25.2
2021-01-0923:48Eunomia25 CNC9'S8.76.1
2021-01-133:03Xanthippe129 TAU14'N13.06.0
2021-01-136:02Hygiea63 ο2 CNC30'N10.25.7
2021-01-155:52Xanthippe129 TAU14'35413.06.0
2021-01-175:51Desiderata14 ν SCO5'2012.24.4Jabbah
2021-01-177:16Desiderata14 ν SCO5'N12.24.4Jabbah
2021-01-177:29Neptune96 AQR25'N7.95.6
2021-01-183:55Hygiea54 CNC1'S10.16.4
2021-01-184:09Desiderata14 ν SCO5'2012.26.5
2021-01-2110:52Hygiea54 CNC1'19010.16.4
2021-01-2214:38Neptune96 AQR23'3367.95.6
2021-01-2317:44Desiderata4 ψ OPH29'1912.24.5
2021-01-2320:37Thisbe6 LEO7'N11.75.1
2021-01-254:10Thisbe6 LEO7'1111.75.1
2021-01-2614:31Nausikaa68 VIR26'S12.15.3
2021-01-2618:24Desiderata9 ω OPH16'S12.14.5
2021-01-2722:34Desiderata9 ω OPH16'19912.14.5
2021-01-2916:07Nausikaa68 VIR19'22412.15.3
2021-01-302:20Dione92 χ AQR24'N12.75.0
2021-01-310:56Scheila8 LMI10'N13.35.4
2021-01-313:13Denise41 OPH9'N15.74.8
2021-01-3119:34Dione92 χ AQR22'33512.75.0
2021-02-014:42Denise41 OPH9'35115.74.8
2021-02-0112:40Scheila8 LMI9'3013.35.4
2021-02-0114:45Eunomia5 CNC15'S8.86.0
2021-02-029:33Interamnia5 χ LUP11'2011.94.0
2021-02-0210:22Undina13 μ SGR30'S12.43.8Polis
2021-02-0215:33Interamnia5 χ LUP12'N11.94.0
2021-02-0222:26Eunomia5 CNC15'1758.86.0
2021-02-038:26Undina16 SGR11'N12.46.0
2021-02-038:42Undina15 SGR10'18112.45.4
2021-02-038:44Undina13 μ SGR30'18112.43.8Polis
2021-02-038:58Undina15 SGR10'S12.45.4
2021-02-041:02Cybele13 μ SGR29'S12.33.8Polis
2021-02-042:17Bamberga40 τ LIB25'2712.63.6
2021-02-043:16Cybele13 μ SGR29'17812.33.8Polis
2021-02-0410:02Mars36 ARI29'N0.46.4
2021-02-0412:59Undina16 SGR11'112.46.0
2021-02-050:31Cybele15 SGR10'S12.35.4
2021-02-050:57Cybele15 SGR10'17812.35.4
2021-02-050:59Kleopatra7 χ OPH27'17913.34.2
2021-02-051:25Cybele16 SGR10'N12.36.0
2021-02-051:28Kleopatra7 χ OPH27'S13.34.2
2021-02-052:37Bamberga40 τ LIB29'N12.63.6
2021-02-0513:45Mars36 ARI28'3420.46.4
2021-02-067:44Mars42 π ARI12'S0.55.3
2021-02-0610:23Euphrosyneι SGR10'N13.44.1
2021-02-0611:05DorisM2429'S13.04.6
2021-02-0614:14Desiderata24 OPH4'19812.06.3
2021-02-0617:31Cybele16 SGR10'35812.36.0
2021-02-0618:33Desiderata24 OPH5'S12.06.3
2021-02-0623:26DorisM2429'17513.04.6
2021-02-070:25Mars42 π ARI11'1620.55.3
2021-02-0812:05Interamniaξ1 LUP18'N11.85.1
2021-02-0812:14Interamniaξ1 LUP17'2011.85.1
2021-02-0823:53Euphrosyneι SGR10'35613.44.1
2021-02-090:09Interamniaξ2 LUP17'2011.85.5
2021-02-097:08Interamniaξ2 LUP18'N11.85.5
2021-02-097:18AstraeaNGC63336'S11.78.4M9
2021-02-099:39AstraeaNGC63336'18111.78.4M9
2021-02-0911:58Mars45 ρ2 ARI11'N0.55.8
2021-02-0914:14Mars46 ρ3 ARI11'S0.55.6
2021-02-0916:30Mars45 ρ2 ARI10'3430.55.8
2021-02-104:49Undina21 SGR4'N12.34.6
2021-02-104:51Mars46 ρ3 ARI10'1630.55.6
2021-02-1117:41Cybele21 SGR6'S12.34.6
2021-02-1118:05Undina21 SGR4'012.34.6
2021-02-1120:29Cybele21 SGR6'17712.34.6
2021-02-1420:48Mars54 ARI15'S0.66.3
2021-02-1423:50Europa64 ORI23'25610.55.1
2021-02-1522:46Mars54 ARI15'1640.66.3
2021-02-162:33Desiderata39 ο OPH17'1711.95.1
2021-02-1610:24Desiderata39 ο OPH18'N11.95.1
2021-02-1615:42Mars57 δ ARI27'N0.64.4Botein
2021-02-1616:14Mars57 δ ARI26'3440.64.4Botein
2021-02-1720:39Europa62 χ2 ORI17'28810.64.7
2021-02-1722:26Desiderata42 θ OPH8'S11.93.2
2021-02-184:08Desiderata42 θ OPH8'19711.93.2
2021-02-2016:19Vesta88 LEO24'406.26.3
2021-02-213:30Thisbe76 κ CNC21'19511.75.2
2021-02-2410:06Euphrosyneκ1 SGR23'S13.35.6
2021-02-2412:16Thisbe76 κ CNC22'S11.75.2
2021-02-279:22Euphrosyneκ1 SGR23'17613.35.6
2021-02-279:51Undina29 SGR14'N12.25.2
2021-02-2816:53Cybele29 SGR21'S12.25.2
2021-02-2819:43Undina29 SGR14'35912.25.2
2021-03-013:29Cybele29 SGR21'17412.25.2
2021-03-014:24Aurelia24 OPH21'S12.16.3
2021-03-052:49Undina36 ξ1 SGR9'S12.25.1
2021-03-053:15Aurelia24 OPH21'18312.16.3
2021-03-064:49Thisbe65 α CNC10'1811.84.2Acubens
2021-03-0612:43Undina36 ξ1 SGR9'17812.25.1
2021-03-0821:59Thisbe65 α CNC10'N11.84.2Acubens
2021-03-096:19Amherstia25 χ CAP28'N13.05.3
2021-03-104:24Thisbe60 CNC16'S11.85.5
2021-03-1013:37Mars37 TAU12'S0.94.4
2021-03-1015:15Mars39 TAU18'1690.95.9
2021-03-1019:02Mars39 TAU19'S0.95.9
2021-03-1019:45Mars37 TAU12'1690.94.4
2021-03-1021:29Amherstia25 χ CAP26'33913.05.3
2021-03-1216:07Amherstia28 φ CAP21'33913.05.1
2021-03-1223:05Thisbe60 CNC15'19811.85.5
2021-03-183:17Psyche106 TAU2'S10.95.3
2021-03-183:41Amherstia28 φ CAP22'N13.05.1
2021-03-193:17Mars69 υ TAU22'S1.04.3
2021-03-195:41Lamberta60 ARI9'34714.16.1
2021-03-1913:27Psyche106 TAU2'17110.95.3
2021-03-1913:30Mars72 TAU14'S1.05.5
2021-03-1914:57Mars69 υ TAU22'1711.04.3
2021-03-1914:58Xanthippe129 TAU10'S13.66.0
2021-03-1916:42Lamberta60 ARI9'N14.16.1
2021-03-1917:05Mars72 TAU13'1711.05.5
2021-03-238:10Xanthippe129 TAU10'17413.66.0
2021-03-2310:05Cybele43 SGR8'N12.04.9
2021-03-244:39Amherstia39 ε CAP30'S13.04.5
2021-03-2415:13Cybele43 SGR8'35112.04.9
2021-03-2520:17Amherstia39 ε CAP27'15713.04.5
2021-03-2522:01Mars95 TAU20'N1.16.2
2021-03-2711:31Amherstia43 κ CAP28'S13.04.7
2021-03-2716:13Mars95 TAU20'3521.16.2
2021-03-2716:14Euphrosyneη MIC1'S13.15.5
2021-03-2721:45Euphrosyneη MIC1'18013.15.5
2021-03-2912:59DesiderataNGC671516'N11.37.6M54
2021-03-2916:15Amherstia43 κ CAP26'15713.04.7
2021-03-319:05DesiderataNGC671515'1611.37.6M54
2021-03-3110:20Mars99 TAU13'S1.25.8
2021-03-3111:13Jupiter42 CAP28'N-2.05.2
2021-04-012:44Mars99 TAU12'1741.25.8
2021-04-013:18Saturn19 CAP1'3450.85.8
2021-04-014:02Saturn19 CAP1'N0.85.8
2021-04-025:10Davida15 BOO3'N11.25.4
2021-04-029:05Jupiter44 CAP0'S-2.05.9
2021-04-029:07Jupiter45 CAP24'162-2.05.9
2021-04-0215:31Davida15 BOO2'2911.25.4
2021-04-0218:13Jupiter42 CAP27'342-2.05.2
2021-04-0222:15Denise66 OPH9'N15.44.7
2021-04-035:53Jupiter44 CAP0'162-2.05.9
2021-04-0315:07Denise66 OPH5'30215.44.7
2021-04-045:16Elektra32 GEM8'S12.46.5
2021-04-049:21Mars103 TAU7'S1.25.5
2021-04-049:46AstraeaNGC661326'N11.37.5M18
2021-04-0411:24Elektra31 ξ GEM8'N12.43.3Alzirr
2021-04-0416:32Elektra31 ξ GEM7'33412.43.3Alzirr
2021-04-0422:41Mars103 TAU7'1751.25.5
2021-04-0423:20Jupiter45 CAP26'S-2.05.9
2021-04-0513:55Elektra32 GEM7'15512.46.5
2021-04-0921:23AstraeaNGC661326'34811.37.5M18
2021-04-100:27Pallas34 PEG8'16410.25.7
2021-04-101:06Psyche123 ζ TAU9'17511.23.0Alheka
2021-04-104:54Elektra35 GEM6'N12.55.7
2021-04-1021:56Psyche123 ζ TAU9'S11.23.0Alheka
2021-04-1022:53Pallas34 PEG8'S10.25.7
2021-04-112:54Pallas35 PEG4'34410.24.8
2021-04-114:40Elektra35 GEM6'33812.55.7
2021-04-1210:24Pallas37 PEG19'16410.25.6
2021-04-1211:14Mars118 TAU25'N1.35.8
2021-04-1216:46Pallas35 PEG5'N10.24.8
2021-04-130:31Mars118 TAU25'3571.35.8
2021-04-1319:31Pallas37 PEG20'S10.25.6
2021-04-145:16Daphne15 MON14'S12.14.7
2021-04-1411:02Xanthippe69 ORI11'17913.75.0
2021-04-1412:36Xanthippe69 ORI11'S13.75.0
2021-04-1412:49Elektra38 GEM29'16112.54.7
2021-04-1514:01Prokne38 ν TAU2'S13.03.9
2021-04-1514:33Daphne15 MON14'16412.14.7
2021-04-1617:18Prokne38 ν TAU2'16413.03.9
2021-04-1617:57Jupiter51 μ CAP1'N-2.15.1
2021-04-178:44Xanthippe72 ORI11'S13.75.3
2021-04-178:49Euphrosyneξ GRU29'813.05.3
2021-04-1720:21Jupiter51 μ CAP1'341-2.15.1
2021-04-183:55Xanthippe72 ORI11'18013.75.3
2021-04-1810:03Europa36 GEM22'S11.45.3
2021-04-1810:31Euphrosyneξ GRU29'N13.05.3
2021-04-1920:14Mars132 TAU19'S1.35.0
2021-04-1920:25Europa36 GEM22'17911.45.3
2021-04-200:08Mars132 TAU19'1791.35.0
2021-04-200:30Undina56 SGR15'N11.74.9
2021-04-2315:29Lamberta41 TAU10'S14.25.1
2021-04-2317:43Undina56 SGR15'35911.74.9
2021-04-247:11Lamberta41 TAU9'16914.25.1
2021-04-2411:54Amherstia50 AQR10'N13.05.7
2021-04-2510:17Amherstia50 AQR9'33313.05.7
2021-04-2512:48Aurelia13 μ SGR22'N11.03.8Polis
2021-04-261:58Aurelia14 SGR19'16111.05.5
2021-04-262:40Aurelia13 μ SGR21'34111.03.8Polis
2021-04-268:27Desiderataθ2 SGR21'N10.85.3
2021-04-2613:04Aurelia14 SGR20'S11.05.5
2021-04-2614:19Desiderataθ1 SGR13'20010.84.4
2021-04-2616:59Desiderataθ1 SGR14'S10.84.4
2021-04-2716:51Desiderataθ2 SGR20'2010.85.3
2021-04-2722:58Eunomia12 CNC15'S10.26.2
2021-04-286:39Eunomia12 CNC15'19410.26.2
2021-04-287:06Mars5 GEM27'S1.45.8
2021-04-301:26Mars5 GEM27'1811.45.8
2021-04-302:20Xanthippe19 GEM22'S13.86.4
2021-05-015:27Thisbe65 α CNC29'19112.44.2Acubens
2021-05-0121:37Xanthippe19 GEM22'18213.86.4
2021-05-0321:26Thisbe65 α CNC30'S12.44.2Acubens
2021-05-040:38Alauda139 TAU13'1013.24.8
2021-05-0411:59Xanthippe24 γ GEM11'N13.82.2Alhena
2021-05-0412:34Alauda139 TAU14'N13.24.8
2021-05-051:09Xanthippe24 γ GEM11'313.82.2Alhena
2021-05-057:59Interamniaθ LUP12'N10.94.2
2021-05-091:20Europa55 δ GEM0'N11.53.5Wasat
2021-05-091:22Interamniaθ LUP11'1410.94.2
2021-05-130:11Xanthippe33 GEM9'N13.85.8
2021-05-130:54Amherstia70 AQR1'15012.96.2
2021-05-1320:47Amherstia70 AQR2'S12.96.2
2021-05-1321:46Europa55 δ GEM0'311.53.5Wasat
2021-05-143:45Xanthippe33 GEM9'413.85.8
2021-05-145:56Europa63 GEM25'S11.55.3
2021-05-1414:06Europa63 GEM25'18411.55.3
2021-05-1416:24Eunomia27 CNC6'S10.45.6
2021-05-176:59Mars42 ωGEM8'N1.55.2
2021-05-177:36Eunomia27 CNC6'19510.45.6
2021-05-1817:41Daphne1 CMI5'17712.25.3
2021-05-1819:43Elektra68 GEM18'N12.95.3
2021-05-1820:33Daphne1 CMI5'S12.25.3
2021-05-1820:50Mars42 ωGEM8'61.55.2
2021-05-200:08Xanthippe41 GEM13'N13.85.7
2021-05-201:30AstraeaNGC661823'310.86.0M17
2021-05-208:56Elektra68 GEM18'35512.95.3
2021-05-2012:19AstraeaNGC661823'N10.86.0M17
2021-05-210:29Mars48 GEM20'N1.55.9
2021-05-212:10Xanthippe41 GEM13'513.85.7
2021-05-223:02Mars48 GEM20'71.55.9
2021-05-223:29Daphne6 CMI12'N12.24.5
2021-05-2223:58Daphne6 CMI12'35812.24.5
2021-05-238:40Hygiea54 CNC21'1511.06.4
2021-05-256:56Xanthippe45 GEM16'N13.85.5
2021-05-258:47Hygiea54 CNC21'N11.06.4
2021-05-259:00Xanthippe45 GEM16'613.85.5
2021-05-2821:38Mars58 GEM30'1881.56.2
2021-05-290:58Desiderataη MIC5'3510.25.5
2021-05-2913:54Psyche36 GEM19'N11.55.3
2021-05-2915:14Desiderataη MIC6'N10.25.5
2021-05-3110:26Psyche36 GEM19'411.55.3
2021-05-3116:57Amherstia83 AQR19'N12.85.4
2021-06-013:53Interamnia4 ψ2 LUP15'N10.84.7
2021-06-017:46Amherstia83 AQR15'32612.85.4
2021-06-042:29Interamnia3 ψ1 LUP9'3310.84.7
2021-06-0411:52Interamnia4 ψ2 LUP13'3110.84.7
2021-06-0413:39AureliaM2424'N10.24.6
2021-06-0512:30Interamnia3 ψ1 LUP10'N10.84.7
2021-06-0515:35AureliaM2423'2210.24.6
2021-06-0515:35Elektra1 CNC2'N13.05.8
2021-06-088:58Vesta73 LEO6'N7.25.3
2021-06-0813:01Elektra1 CNC2'36013.05.8
2021-06-114:25Mars10 μ2 CNC2'N1.65.3
2021-06-114:41Vesta73 LEO5'317.25.3
2021-06-1121:11Mars10 μ2 CNC2'131.65.3
2021-06-1213:36VestaNGC362722'317.28.9M66
2021-06-1322:11VestaNGC362725'N7.28.9M66
2021-06-141:13Juno30 OPH9'S10.14.8
2021-06-142:07Amherstia90 φ AQR12'31912.74.2
2021-06-1422:22Amherstia90 φ AQR16'N12.74.2
2021-06-161:41Denise53 OPH29'N15.05.8
2021-06-169:11Juno30 OPH9'18310.14.8
2021-06-1715:34Denise53 OPH29'35315.05.8
2021-06-1720:25Iris47 ARI28'N9.45.8
2021-06-1818:13JunoNGC62544'S10.16.6M10
2021-06-1818:14Iris47 ARI27'3459.45.8
2021-06-194:15Thisbe14 ο LEO21'N12.83.5Subra
2021-06-1913:11JunoNGC62544'18010.16.6M10
2021-06-2019:02Mars33 η CNC18'N1.65.3
2021-06-2021:57Thisbe14 ο LEO20'1812.83.5Subra
2021-06-2215:53Mars33 η CNC17'151.65.3
2021-06-231:34Kleopatra15 ψ SCO3'S12.24.9
2021-06-233:08MarsNGC263217'151.63.7M44
2021-06-2316:31Mars39 CNC20'N1.66.4
2021-06-2316:43MarsNGC263218'N1.63.7M44
2021-06-2319:49Mars41 ε CNC7'S1.66.3
2021-06-2319:52Euphrosyneα GRU6'28012.41.8Al Na'ir
2021-06-2323:06Mars39 CNC19'151.66.4
2021-06-240:16Iris58 ζ ARI11'1669.44.9
2021-06-248:06Iris58 ζ ARI11'S9.44.9
2021-06-249:55Kleopatra15 ψ SCO3'19312.24.9
2021-06-2514:36Euphrosyneα GRU26'N12.41.8Al Na'ir
2021-06-2521:57Mars41 ε CNC7'1951.66.3
2021-06-264:38Amherstia96 AQR3'12712.65.6
2021-06-2618:34Iris61 τ1 ARI27'S9.45.4
2021-06-2622:41Amherstia96 AQR5'S12.65.6
2021-06-288:41Europa41 ε CNC12'N11.86.3
2021-06-2811:10Uranus37 ο ARI10'1635.85.8
2021-06-2813:24Iris61 τ1 ARI26'1679.45.4
2021-06-2922:03Europa41 ε CNC12'1211.86.3
2021-07-014:00Nausikaa21 VIR12'N12.25.5
2021-07-0112:50Eunomia3 LEO10'N10.85.7
2021-07-0113:56Scheila36 ζ LEO18'S14.33.4Adhafera
2021-07-0114:45Eunomia3 LEO9'2010.85.7
2021-07-0116:28Uranus37 ο ARI11'S5.85.8
2021-07-0117:28Scheila35 LEO12'20814.36.0
2021-07-0121:51Scheila35 LEO14'S14.36.0
2021-07-022:38Scheila39 LEO29'20714.35.8
2021-07-0219:29Nausikaa21 VIR12'1812.25.5
2021-07-0415:01Scheila36 ζ LEO16'20814.33.4Adhafera
2021-07-054:31Vesta4 VIR27'S7.45.3
2021-07-063:36Thisbe29 π LEO4'N12.84.7
2021-07-065:18Vesta4 VIR24'2097.45.3
2021-07-080:43Thisbe29 π LEO4'1912.84.7
2021-07-0810:01Eunomia10 LEO24'S10.85.0
2021-07-113:17Iris33 TAU9'S9.36.0
2021-07-114:19Eunomia10 LEO23'20010.85.0
2021-07-120:11Iris33 TAU9'1709.36.0
2021-07-1318:55Ceres5 TAU30'3468.74.1
2021-07-141:39Vesta8 π VIR20'S7.54.6
2021-07-144:19Iris36 TAU29'3519.35.5
2021-07-144:55Iris36 TAU30'N9.35.5
2021-07-1518:39Vesta8 π VIR18'2087.54.6
2021-07-1610:14Undina52 SGR24'S10.84.6
2021-07-1613:47Undina51 SGR9'15610.85.6
2021-07-1614:30Saturn19 CAP15'3430.55.8
2021-07-1622:29Undina51 SGR10'S10.85.6
2021-07-1713:36Undina52 SGR22'15610.84.6
2021-07-1921:58Vesta11 VIR4'N7.55.7
2021-07-1923:49Saturn19 CAP16'N0.55.8
2021-07-2120:02Vesta11 VIR4'287.55.7
2021-07-2120:09Iris62 TAU1'N9.36.4
2021-07-2623:13Iris62 TAU1'3539.36.4
2021-07-279:57Cybele45 ρ2 SGR17'34611.15.8
2021-08-028:00Dione43 ω1 TAU3'S12.45.5
2021-08-028:50Cybele45 ρ2 SGR18'N11.15.8
2021-08-0222:54Dione43 ω1 TAU3'16712.45.5
2021-08-032:18Cybele43 SGR5'S11.14.9
2021-08-0410:28Iris98 TAU0'S9.25.8
2021-08-0410:28Cybele43 SGR4'16411.14.9
2021-08-086:01Iris98 TAU0'1769.25.8
2021-08-0813:41Dione50 ω2 TAU30'N12.44.9
2021-08-1416:49Lamberta46 τ GEM18'18313.94.4
2021-08-1421:50Dione50 ω2 TAU29'34812.44.9
2021-08-1422:55Lamberta46 τ GEM18'S13.94.4
2021-08-1510:38Davida93 τ VIR19'S12.34.2
2021-08-172:11Iris118 TAU10'S9.25.8
2021-08-172:14Davida93 τ VIR16'21512.44.2
2021-08-2314:03Iris118 TAU10'1809.25.8
2021-08-2315:40Ceres58 TAU5'N8.35.3
2021-08-2417:46Ceres58 TAU5'3508.35.3
2021-08-2423:09Prokne3 β CMI24'S13.32.9Gomeisa
2021-08-258:23Prokne4 γ CMI17'N13.34.3
2021-08-2512:14Prokne3 β CMI24'19113.32.9Gomeisa
2021-08-300:25Prokne4 γ CMI17'1113.34.3
2021-08-307:34Ceres71 TAU23'N8.34.5
2021-08-317:56Ceres71 TAU22'3518.34.5
2021-08-3117:53Nausikaa75 VIR23'S12.65.5
2021-09-0317:03Nausikaa75 VIR22'20012.65.5
2021-09-0322:05Ceres80 TAU15'N8.25.7
2021-09-048:53Ceres81 TAU17'3518.25.5
2021-09-0414:42Ceres80 TAU15'3518.25.7
2021-09-060:00Ceres81 TAU17'N8.25.5
2021-09-068:26Ceres85 TAU24'N8.26.0
2021-09-096:06Nausikaa85 VIR19'2012.66.2
2021-09-0910:10Nausikaa83 VIR10'S12.65.6
2021-09-0917:23Ceres85 TAU23'3518.26.0
2021-09-101:31Nausikaa83 VIR9'20012.65.6
2021-09-1017:45Nausikaa85 VIR20'N12.66.2
2021-09-1019:20Interamnia4 SCO10'N11.65.6
2021-09-1019:34Interamnia4 SCO10'35511.65.6
2021-09-1020:28AureliaM2414'S11.54.6
2021-09-1222:23AureliaM2414'18311.54.6
2021-09-132:03Davida105 φ VIR6'S12.54.8
2021-09-138:59Interamnia6 π SCO15'35611.62.8
2021-09-1317:04Denise41 OPH5'S15.64.8
2021-09-1321:13Davida105 φ VIR5'20812.54.8
2021-09-1323:13Interamnia6 π SCO15'N11.62.8
2021-09-1519:36Denise41 OPH4'22515.64.8
2021-09-165:28Ceres89 TAU20'N8.05.8
2021-09-1716:47Ceres89 TAU19'3508.05.8
2021-09-1718:31Ceres91 σ1 TAU3'N8.05.1
2021-09-1722:40Ceres91 σ1 TAU3'3508.05.1
2021-09-184:14Ceres92 σ2 TAU10'N8.04.7
2021-09-203:00Jupiter45 CAP8'N-2.75.9
2021-09-2015:24Ceres92 σ2 TAU10'3508.04.7
2021-09-2311:27Lamberta15 CNC11'N13.65.6
2021-09-2312:53Jupiter45 CAP8'341-2.75.9
2021-09-2321:17Lamberta15 CNC11'613.65.6
2021-09-242:07Meliboea7 SEX9'S14.76.0
2021-09-2815:02Bamberga5 ρ SCO16'N11.93.8
2021-09-2816:11Meliboea7 SEX9'20114.76.0
2021-10-0412:42InteramniaNGC612126'S11.77.1M4
2021-10-0414:04Bamberga5 ρ SCO16'311.93.8
2021-10-085:13Alauda2 ω LEO1'N13.15.4
2021-10-085:39Iris55 δ GEM29'1948.83.5Wasat
2021-10-0821:49InteramniaNGC612126'17811.77.1M4
2021-10-0823:00Alauda2 ωLEO1'3113.15.4
2021-10-090:06Interamnia21 α SCO23'17811.71.1Antares
2021-10-114:54Interamnia21 α SCO23'S11.71.1Antares
2021-10-1119:59Uranus37 ο ARI10'S5.75.8
2021-10-124:41Uranus37 ο ARI9'1635.75.8
2021-10-1212:35Desiderataθ2 MIC9'N11.05.8
2021-10-1313:01Lachesis1 SCO11'N13.54.6
2021-10-1315:06Desiderataθ2 MIC5'30111.05.8
2021-10-1517:59Lachesis1 SCO11'1013.54.6
2021-10-162:44Xanthippe74 φ LEO26'S13.44.4
2021-10-1611:06Lachesis4 SCO9'19013.55.6
2021-10-1612:47Xanthippe74 φ LEO24'20413.44.4
2021-10-1811:07Lamberta48 ι1 CNC2'18413.34.0
2021-10-1811:20Lamberta48 ι2 CNC2'S13.36.0
2021-10-1811:37Lachesis6 π SCO8'N13.52.8
2021-10-1811:44Lachesis4 SCO9'S13.55.6
2021-10-1811:58Lamberta48 ι1 CNC2'S13.34.0
2021-10-1812:57Lamberta48 ι2 CNC2'18413.36.0
2021-10-1911:49Lachesis6 π SCO7'1013.52.8
2021-10-1912:38Astraea13 μ SGR10'S12.23.8Polis
2021-10-2015:32Astraea15 SGR11'N12.25.4
2021-10-2016:18Astraea13 μ SGR10'18312.23.8Polis
2021-10-2018:47Astraea15 SGR11'312.25.4
2021-10-2019:07Aurelia44 ρ1 SGR4'N12.13.9
2021-10-2019:11Aurelia45 ρ2 SGR24'S12.15.8
2021-10-2021:10Aurelia44 ρ1 SGR4'35512.13.9
2021-10-2115:05Patientiaγ MIC3'S11.94.7
2021-10-2119:44Aurelia45 ρ2 SGR24'17512.15.8
2021-10-238:12Lamberta55 ρ1 CNC23'18313.26.0
2021-10-2310:26Lamberta53 CNC27'18313.26.3
2021-10-2310:51Lamberta53 CNC27'S13.26.3
2021-10-2312:40Patientiaγ MIC2'14311.94.7
2021-10-2514:12Lamberta55 ρ1 CNC23'S13.26.0
2021-10-261:33Iris79 GEM26'S8.66.5
2021-10-287:17Psyche49 LEO10'N11.65.8
2021-10-2812:01Ceres92 σ2 TAU25'1857.44.7
2021-10-2813:38Ceres92 σ2 TAU25'S7.44.7
2021-10-2815:57Astraea21 SGR27'N12.34.6
2021-10-2816:49Psyche49 LEO9'2011.65.8
2021-10-2820:27Iris79 GEM24'2008.66.5
2021-10-3015:12Ceres89 TAU19'S7.45.8
2021-10-3019:37Astraea21 SGR27'112.34.6
2021-11-017:02InteramniaNGC627330'S11.77.0M19
2021-11-018:41Europa7 VIR18'19911.85.3
2021-11-0112:47Ceres89 TAU19'1857.45.8
2021-11-0118:50Juno56 ο SER12'N11.14.2
2021-11-0119:24Europa7 VIR19'S11.85.3
2021-11-0121:07InteramniaNGC627330'17711.77.0M19
2021-11-032:44Iris85 GEM7'248.45.4
2021-11-033:21Cybele56 SGR3'N12.24.9
2021-11-037:52Juno56 ο SER12'911.14.2
2021-11-039:05Ceres87 α TAU7'N7.31.0Aldebaran
2021-11-0318:42Iris85 GEM8'N8.45.4
2021-11-0323:43Ceres87 α TAU7'47.31.0Aldebaran
2021-11-0414:28Undina58 ω SGR5'S11.84.7
2021-11-0415:48BambergaNGC62662'18111.96.5M62
2021-11-0423:31Cybele56 SGR3'35312.24.9
2021-11-0423:32BambergaNGC62662'S11.96.5M62
2021-11-071:18Undina60 SGR7'S11.84.8
2021-11-071:25Undina58 ωSGR5'17011.84.7
2021-11-072:58Prokne5 σ HYA21'3213.04.5
2021-11-0818:47Undina60 SGR7'17011.84.8
2021-11-1110:14Prokne5 σ HYA24'N13.04.5
2021-11-124:56Euphrosyneη MIC12'31012.75.5
2021-11-1212:59Ceres75 TAU9'1847.25.0
2021-11-1220:31Ceres75 TAU9'S7.25.0
2021-11-1221:36Euphrosyneη MIC20'N12.75.5
2021-11-143:23Jupiter44 CAP28'N-2.35.9
2021-11-151:33Jupiter44 CAP26'339-2.35.9
2021-11-153:39Jupiter45 CAP1'N-2.35.9
2021-11-1715:54Jupiter45 CAP1'339-2.35.9
2021-11-182:52Psyche56 LEO21'S11.56.0
2021-11-189:20Hygiea40 ψ VIR25'S11.04.8
2021-11-1810:38Ceres63 TAU12'N7.25.6
2021-11-1812:06Astraea33 SGR25'S12.45.7
2021-11-1812:21Ceres63 TAU12'47.25.6
2021-11-1813:23Hygiea40 ψ VIR23'20411.04.8
2021-11-190:56Astraea33 SGR25'17812.45.7
2021-11-2020:48Psyche56 LEO20'20111.46.0
2021-11-2021:41Astraea36 ξ1 SGR15'N12.55.1
2021-11-212:35Astraea37 ξ2 SGR12'S12.53.5
2021-11-213:19Astraea36 ξ1 SGR15'35712.55.1
2021-11-2210:14Dione99 TAU15'N11.35.8
2021-11-2213:01Doris54 SGR23'N12.85.3
2021-11-2215:36Dione99 TAU15'311.35.8
2021-11-2217:08Astraea37 ξ2 SGR12'17712.53.5
2021-11-240:49Psyche59 LEO0'N11.45.0
2021-11-241:03Doris54 SGR23'35512.85.3
2021-11-2711:02Psyche59 LEO0'2011.45.0
2021-11-2714:31Hygiea49 VIR8'S10.95.1
2021-11-286:50Hygiea50 VIR29'N10.95.9
2021-11-2819:21JunoNGC661113'N11.16.4M16
2021-11-2819:38Hygiea49 VIR7'20410.95.1
2021-11-2820:01Hygiea50 VIR26'2410.95.9
2021-11-296:23Astraea41 π SGR18'S12.52.9Albaldah
2021-11-297:55JunoNGC661113'311.16.4M16
2021-11-2917:56Aurelia14 τ CAP1'S12.65.2
2021-11-2918:04Astraea41 π SGR18'17612.52.9Albaldah
2021-12-0511:33Aurelia14 τ CAP1'16712.65.2
2021-12-0511:41Daphne82 VIR12'19211.45.0
2021-12-0513:33Daphne82 VIR13'S11.45.0
2021-12-069:36Cybele10 π CAP0'16812.55.1
2021-12-0615:02Cybele10 π CAP0'S12.55.1
2021-12-0615:05Jupiter51 μ CAP23'N-2.25.1
2021-12-0710:55Jupiter51 μ CAP21'339-2.25.1
2021-12-085:41Alauda15 α SEX27'24812.64.5
2021-12-0816:56Dione95 TAU20'N11.36.2
2021-12-0817:03Amherstia60 AQR24'N13.65.9
2021-12-0823:10Cybele12 ο CAP30'16812.55.9
2021-12-0916:15Dione95 TAU20'36011.36.2
2021-12-1111:47Amherstia60 AQR22'33813.65.9
2021-12-1113:28Hygiea68 VIR4'S10.85.3
2021-12-174:02Daphne95 VIR24'N11.35.4
2021-12-177:12Hygiea68 VIR3'20410.85.3
2021-12-1922:57Xanthippe53 VIR1'N12.95.0
2021-12-1923:24Daphne95 VIR24'1011.35.4
2021-12-200:39Iris5 CNC19'N7.86.0
2021-12-204:57Iris5 CNC18'3477.86.0
2021-12-207:07Daphne98 κ VIR18'S11.34.2
2021-12-209:27Xanthippe53 VIR1'2412.95.0
2021-12-2323:35Daphne98 κ VIR17'18911.34.2
2021-12-2411:24Thisbe83 VIR23'S12.45.6
2021-12-2416:56Thisbe85 VIR9'N12.46.2
2021-12-2421:36Thisbe83 VIR21'20412.45.6
2021-12-2514:32Iris1 CNC10'S7.75.8
2021-12-2519:27Iris1 CNC10'1727.75.8
2021-12-2521:51Thisbe85 VIR8'2412.46.2
2021-12-268:36Xanthippe63 VIR20'20412.85.3
2021-12-268:51Eunomia57 VIR26'21410.85.2
2021-12-2616:39Xanthippe63 VIR22'S12.85.3
2021-12-275:28Saturn19 CAP20'N0.85.8
2021-12-2822:55Saturn19 CAP19'3440.85.8
2021-12-295:05Scheila19 δ LIB21'S13.84.9
2021-12-3116:57Scheila19 δ LIB20'19813.84.9