Schildersezel

Pictor (Pic)

Een van de grotere sterrenbeelden aan de zuidelijke hemel, ook schilder genoemd.

Pic
Pic