UT0

Niet gecorrigeerde wereldtijd (UT) zoals afgeleid uit meridiaancirkelwaarnemingen of uit modernere methoden met GPS-satellieten.

Zie UT1.