Astronomische Eenheid

Afkorting: AE

De gebruikelijke eenheid van lengte in het zonnestelsel, vrijwel gelijk aan de halve grote as van de ellipsvormige baan van de Aarde rond de Zon, verkeerdelijk ook wel “gemiddelde afstand Aarde-Zon” genoemd.

1 AE = 149597870 kilometer. Het licht legt deze afstand af in 499.004782 seconden.

De halve grote as van de aardbaan bedraagt 1.000001018 AE.