Perigeum

De tijdstippen van doorgang van de Maan in het perigeum (en in het apogeum) worden elk jaar is astronomische almanakken (bijvoorbeeld in de Hemelkalender) gepubliceerd. Omwille van storingen (vooral door de Zon) zijn de perigeumafstanden van de Maan niet alle gelijk. Ook de tijdverschillen tussen opeenvolgende passages van de Maan in het perigeum (gemiddeld 27.55455 dagen) zijn niet gelijk. Zo bijvoorbeeld (de afstanden zijn die tussen de middelpunten van Aarde en Maan):

Kleinste afstand Aarde-Maan, januari-april 2021
Datum UT Afstand (km)
9 januari 16 h 367 387
3 februari 19 h 370 116
2 maart   5 h 365 423
27 april   6 h 360 309

De perigeumafstanden van de Maan zijn aan grotere variaties onderhevig dan de apogeumafstanden. In de periode van 1960 tot 2040 liggen de perigeumafstanden tussen de uiterste waarden 356 445 km (op 25 november 2034) en 370 354 km (op 16 december 1988), een spreiding dus van 13 909 kilometer. Tijdens dezelfde 81 jaren liggen de apogeumafstanden tussen de uiterste waarden 404 064 km (op 19 juli 1976) en 406 712 km (op 2 maart 1984), een spreiding van slechts 2648 km.

Apogeum