Terminator

De terminator op de Maan of op een planeet is de grens tussen het donkere en het door de Zon verlichte gedeelte. Het is een grote cirkel op de maanbol of op de planeet. Van de Aarde uit gezien is de terminator een ellips (bij Eerste en Laatste Kwartier een rechte lijn), en niet een cirkelboog. De figuur toont: links, de terminator wanneer de maanschijf voor 40% verlicht is; rechts is de terminator verkeerdelijk als een cirkelboog getekend.

Gedurende een lunatie (een ‘maan’-dag) (29 aardse dagen) wentelt de maanterminator eenmaal rond de maanbol. Bijvoorbeeld, 1 of 2 dagen na Eerste Kwartier loopt de ochtendterminator (zonsopkomst) over de krater Copernicus; 1 of 2 dagen na Laatste Kwartier loopt de avondterminator over deze krater en gaat de Zon er onder.