Verduistering

Men onderscheidt zonsverduisteringen (wanneer we de Maan vóór de Zon zien trekken), maansverduisteringen (wanneer de Maan door de schaduwkegel van de Aarde trekt), en verduisteringen van de Jupitermanen of van de satellieten van Saturnus.

Maansverduisteringen zijn “echte” verduisteringen: de Maan treedt in de schaduw van de Aarde en wordt tijdelijk niet meer door de Zon verlicht. Zonsverduisteringen zijn geen echte verduisteringen: met de Zon zelf gebeurt er niets; het gaat in feite om de bedekking van de Zon door de Maan.