Delta T

ΔT is het verschil Dynamische Tijd en Wereldtijd (TD – UT). Dit verschil neemt langzaam met de tijd toe. Omdat de vertraging van de rotatie van de Aarde op onregelmatige wijze gebeurt, neemt ook ΔT onregelmatig toe. Daarom kan ΔT ook niet voor toekomstige jaren berekend worden. Voor enkele jaren in de toekomst kunnen we enkel de waarden van de laatste jaren “op intelligente wijze” extrapoleren. De kennis van ΔT is nodig voor het berekenen van astronomische verschijnselen, zoals de plaatselijke omstandigheden van zonsverduisteringen en sterbedekkingen.

De actuele waarde van ΔT

De waarnemingsresultaten van het rotatiegedrag van de Aarde worden verzameld en gepubliceerd door de International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) in Parijs. In hun Bulletin B (FTP) wordt regelmatig de actuele waarde van UT1UTC gepubliceerd. Daaruit kan je ΔT afleiden met deze formule:

ΔT (in seconden) = 69.184 – (UT1UTC)/1000

Het getal 69.184 is het huidige verschil tussen de Dynamische Tijd (= Terrestrial Time) en UTC. Wanneer er een schrikkelseconde bijkomt, zal die constante 70.184 worden.

Hier de meest recente waardes van ΔT in grafische vorm (het gaat over de groene lijn met de benaming IERS Bulletin B data):

Synonyms:
Delta T, delta T