GPS-tijd

GPS-tijd = TAI – 19 seconden.

De GPS-satellieten hebben een onafhankelijke gelijkvormig lopende atoomtijd. GPS stemde overeen met UTC van 1 januari 1980 tot 1 juli 1981. In de GPS-tijd worden geen schrikkelseconden ingevoegd. Intussen (2020) heeft de GPS-tijd 18 seconden voorsprong op UTC. De GPS-epoche is 00:00 (middernacht) UTC op 1 Juni 1980. De verschillen tussen GPS-tijd, internationale atoomtijd (TAI) en terrestrische tijd (TT) zijn constant, met een nauwkeurigheid van enkele tientallen nanoseconden. Daarentegen verandert verschil tussen GPS-tijd en UTC in stappen van seconden, elke keer wanneer een schrikkelseconde wordt toegevoegd in UTC.