Walvis

Cetus (Cet)

De Walvis strekt zich over een groot areaal op beide zijden van de hemelequator uit. We zien het het best van oktober tot maart. Een lange ketting van sterren, in het oosten afgesloten door een langgerekt vierhoek en in het westen door een groot driehoek, vormt een karakteristieke geometrische figuur.

Een opmerkelijk object is de ster Mira (ο Ceti), een ‘rode reuzester’, prototype van een hele klas van veranderlijke sterren. Tijdens de maximale helderheid is Mira de helderste ster in dit sterrenbeeld. Dan verzwakt de ster en onttrekt zich dan voor vele maanden zelfs aan het blote oog en kan alleen nog in een telescoop gezien worden. De maximale helderheid in 2020 wordt verwacht tegen eind september, 2021 zal dat rond half augustus zijn.

Cetus
Cetus