Veranderlijke ster

Veranderlijke sterren, of variabele sterren, of gewoon variabelen, zijn sterren die een veranderlijke helderheid hebben. Hun voornaamste karakteristiek is de lichtkromme (of lichtcurve), die men bekomt door de helderheid (magnitude) als functie van de tijd in grafiek te brengen. Men onderscheidt verschillende types van veranderlijke sterren:

(1) bedekkingsveranderlijken, zoals Algol (β Persei): de lichtvariatie ontstaat doordat twee sterren die om elkaar wentelen elkaar tijdelijk verduisteren;

(2) pulserende sterren, zoals de cepheïden (δ Cephei) of de langperiodieke veranderlijken (bijvoorbeeld Mira): hun lichtvariatie ontstaat door het periodiek uitzetten en inkrimpen van de ster;

(3) explosieve sterren, zoals novae, supernovae, of variabelen van het type Z Cam.